کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 23 آبان, 1396 - 22:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
روند تحقیر حیا و عفت در غرب
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آیا این روند در ایران هم اتفاق می افتد؟!!!!!!!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51355
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آیا این روند در ایران هم اتفاق می افتد؟!!!!!!!