کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
چهارشنبه, 24 آبان, 1396 - 02:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
رائفی پور: زلزله میاد تا بفهمیم که نداریم
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مردم یا میفهمند امام زمان ندارند یا خدا میفهماند

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51354
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مردم یا میفهمند امام زمان ندارند یا خدا میفهماند