افسر سعودی خطاب به پائولا یعقوبیان مجری برنامه:گوشی به او نخواهیم داد!
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 24 آبان, 1396 - 04:00

به گزارش عمارنامه، پس از مصاحبه پرحاشیه سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان با شبکه المستقبل و نگاه‌های تأمل‌برانگیز او به پشت صحنه، کاربران تحلیل‌های متفاوتی از رفتار سعد حریری در مصاحبه با پائولا یعقوبیانداشتند که نشان از استیصال، اضطراب و ناراحتی او داشت. این بار کلیپی در فضای مجازی پخش شده است که شک کاربران درباره حصر سعد حریری را به یقین تبدیل می کند.

در این کلیپ پائولا یعقوبیان که به عنوان مجری در برنامه مصاحبه سعد حریری با شبکه المستقبل حاضر بود خطاب به افسر سعودی می‌گوید: حداقل گوشی حریری را به او بازگردانید! 

اما افسر سعودی در جواب او می‌گوید: گوشی به او نخواهیم داد!

پیش از این مصاحبه نیز شنیده‌هایی مبنی بر حصر سعد حریری در عربستان به گوش می رسید اما سعودی ها که قصد داشتند شرایط را عادی جلوه دهند، ترتیب مصاحبه ای فرمایشی را دادند تا از زیر فشار رسانه ای و منطقه ای خارج شوند اما انتشار این فیلم نه تنها انتظار سعودی ها را برآورده نکرد بلکه باعث شد تا شک افراد درباره حصر سعد حریری به یقین تبدیل شود. سعودی ها حتی نتوانستند یک مصاحبه را مدیریت کنند!  

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>