کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
چهارشنبه, 24 آبان, 1396 - 13:20
تنظیمات: 
رائفی پور«سیاست بازی، زباله بازی»
تیتر دوم: 
سخنان رائفی پور در مورد مولاوردی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

استاد رائفی پور «سیاست بازی، زباله بازی»

امام صادق (ع) میفرمایند بعضی ها مثل مگس میمانند..........

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51364
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
استاد رائفی پور «سیاست بازی، زباله بازی» امام صادق (ع) میفرمایند بعضی ها مثل مگس میمانند..........