یکی از رسانه‌های استانی کرمان در مطلبی مجیزآمیز حسین مرعشی را در حد یک خان و مردم این استان را تا حد رعایا پایین آورده است.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 25 آبان, 1396 - 12:25

به گزارش عمارنامه، روزنامه‌ها و جراید در اصل وظیفه روشن سازی افکارعمومی واطلاع رسانی دقیق را دارند اما برخی از آنان به تریبونی برای افراد خاص سیاسی تبدیل می‌شوند و تا سطح بولتن تبلیغاتی پایین می‌آیند.

در همین رابطه یکی از رسانه‌های استان کرمان مطلبی تمجیدآمیز و مجیزگونه درباره حسین مرعشی،‌ عضو شورای مرکزی کارگزاران درصفحه اول خود با تیتر بزرگ و عکسی که تمام صفحه را در بر می‌گیرد، درج کرده است.

در تیتر این نشریه که دوهفته‌یکبار منتشر می‌شود، مرعشی به مانند یک خان که رعایایی دارد و آنان را مورد لطف خود قرار می‌دهد، تصویر سازی شده است.
به گزارش مشرق، اما چند نکته در این زمینه قابل بررسی است و به نظر می‌رسد که حسین مرعشی خود باید به آنها پاسخ دهد:‌

۱-   در ابتدا با خواندن تیتر و دیدن عکس صفحه این نشریه این شبهه بوجود می‌آید که چه سود و زیانی به میان بوده که این نشریه اینچنین تملق آمیز از حسین مرعشی تعریف و تمجید کرده است. آیا هزینه‌های این روزنامه را مرعشی پرداخت می کند؟

۲- آیا مرعشی برای مجیزگویی و تعاریف اینچنینی پولی به رسانه های محلی و غیره می دهد؟

۳- سی هزار نفری که در اینجا به آن‌ها اشاره می‌شود چه کسانی هستند و چگونه به واسطه مرعشی امرار و معاش می‌کنند؟ آقای مرعشی توضیح بدهند چه ارتباطی بین این خانواده ها با وی، وجود دارد؟

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>