کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
شنبه, 27 آبان, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
انرژی منفی نفرستید؛
تیتر دوم: 
اینقدر انرژی منفی فرستادین که زلزله اومد!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

نظر شما در این مورد چیه؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51380
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
نظر شما در این مورد چیه؟