کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 27 آبان, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
سخنان داغ دانشمند در مورد دولت مردان
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

شما ولایتمدارید؟؟
پس چرا به آقا نگاه نمی کنید؟
حج یکبار فقط واجبه،حتما باید به دختر ایرانی تجاوز بشه تا نریم؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51381
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
شما ولایتمدارید؟؟ پس چرا به آقا نگاه نمی کنید؟ حج یکبار فقط واجبه،حتما باید به دختر ایرانی تجاوز بشه تا نریم؟