کلید واژه ها: 
رائفی پور
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
چهارشنبه, 8 آذر, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
سخنان جنجالی رائفی پور!!
تیتر دوم: 
شماکه‌عاشق‌غربیدپس‌مثل‌غربش‌کنید‌دیگه!!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

رائفی پور | آزادی که دم از آن می زند

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51539
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
رائفی پور | آزادی که دم از آن می زند