خودروساز آمریکایی شورولت سوپراسپرت جدید خود ( Corvette ZR1 2019) را رونمایی کرد.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 8 آذر, 1396 - 14:55

به گزارش عمارنامه، خودروساز آمریکایی شورولت سوپراسپرت جدید خود ( Corvette ZR1 2019) را رونمایی کرد.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>