کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 9 آذر, 1396 - 13:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

این روزها رسوایی جنسی متعددی از دولتمردان و هنرمندان آمریکایی رو می شود!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51549
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
این روزها رسوایی جنسی متعددی از دولتمردان و هنرمندان آمریکایی رو می شود!