کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 9 آذر, 1396 - 16:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چاپلوسی روحانی برای ترامپ و بی محلی ترامپ

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51550
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چاپلوسی روحانی برای ترامپ و بی محلی ترامپ