تصاویر ویژه برنامه شاد به مناسبت هفته وحدت و اهداء بسته های فرهنگی به کودکان زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را نشان می دهند.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 13 آذر, 1396 - 14:18

به گزارش عمارنامه، تصاویر ویژه برنامه شاد به مناسبت هفته وحدت و اهداء بسته های فرهنگی به کودکان زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را نشان می دهند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>