تفنگداران نیروی دریایی روسیه در هوای سرد و برفی مورمانسک آموزش می بینند. مورمانسک شهری است در دوردست‌های شمال غربی روسیه که در نزدیکی مرز روسیه با نروژ و فنلاند قرار دارد.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 14 آذر, 1396 - 02:00

به گزارش عمارنامه، تفنگداران نیروی دریایی روسیه در هوای سرد و برفی مورمانسک آموزش می بینند. مورمانسک شهری است در دوردست‌های شمال غربی روسیه که در نزدیکی مرز روسیه با نروژ و فنلاند قرار دارد.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>