کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 14 آذر, 1396 - 17:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

نظر شما در مورد این مسئله چیه؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51609
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
نظر شما در مورد این مسئله چیه؟