کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 15 آذر, 1396 - 03:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

بتمن، مرد عنکبوتی و هالک شما را به تماشای این ویدئو دعوت میکنند! همه این كلیپو ببینن جز رُستم!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51612
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
بتمن، مرد عنکبوتی و هالک شما را به تماشای این ویدئو دعوت میکنند! همه این كلیپو ببینن جز رُستم!