دکتر باقری گفت: غربگرایان می خواهند همان بلایی را که بر سر حقوق و دستاوردهای هسته ای این ملت مظلوم آوردند، بر سر توانمندی موشکی و حضور و نفوذ منطقه ای ایران اسلامی نیز بیاورند.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 14 آذر, 1396 - 10:14

به گزارش عمارنامه، علی باقری معاون، سابق دبیر شورای عالی امنیت امروز به دعوت بسیج دانشجویی در دانشگاه شهد چمران اهواز حضور پیدا کرد.


باقری امروز در جمع دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز حاضر شد و گفت: هیچ کس با اصل مذاکره به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی مخالف نیست؛ بلکه آنچه محل اختلاف انقلابی ها با غربگرایان است، این است که اولاً؛ مذاکره تنها ابزار دیپلماسی نیست، ثانیاً دیپلماسی تنها راه تثبیت حقوق ملی و تأمین منافع ملی نیست، ثالثاً هر موضوعی قابل مذاکره نیست و رابعاً هر طرفی قابل مذاکره نیست.

معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: برجام ثابت کرد اگر صرفاً تحت پرچم دیپلماسی و تنها با سلاح مذاکره به مصاف دشمن برویم، نتیجه این می شود که اولاً؛ ملت ایران از بسیاری از حقوق هسته ای تا ابد محروم شده است، ثانیاً؛ محدودیت های متعدد و شدیدی بر فعالیت های هسته ای کشور تحمیل شده است، ثالثاً؛ دستاوردهای متعددی هسته ای کشور نابود شده و یا در آستانه ی نابودی قرار گرفته است و رابعاً؛ به اعتراف مذاکره کنندگان نتیجه ای بهتر از "تقریباً هیچ" عاید ملت ایران نشده است.

وی افزود: اختلاف انقلابی-ها با غربگرایان در این است که برای انقلابی ها حقوق ملت، منافع ملی و امنیت ملی اصل و مبنا است؛ ولی برای غربگرایان دستیابی به توافقی که رضایت بیگانه را تأمین کند، اصالت دارد، هر چند که این توافق موجب تضییع حقوق ملت، خدشه به منافع ملی و حتی نقض امنیت ملی هم گردد.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای سابق تاکید کرد: برجام ثابت کرد که نه "امریکای اوبامای مؤدب" و نه "امریکای ترامپ دیوانه" طرف قابل اعتمادی برای مذاکره نیست؛ ولی غربگرایان می خواهند همان بلایی را که بر سر حقوق و دستاوردهای هسته ای این ملت مظلوم آوردند، بر سر توانمندی موشکی و حضور و نفوذ منطقه ای ایران اسلامی نیز بیاورند.

باقری گفت: غربگرایانی که مذاکره موشکی را تجویز و ترویج می کنند، می خواهند گزینه نظامی علیه ایران را روی میز حکام عیاش عربستان نیز قرار دهند؛ از این رو کسانی که مذاکره موشکی را تئوریزه می کنند، فقط نوکر امریکا بلکه مزدور عربستان هم هستند.

وی اظهار داشت: کسانی که امروز برای مذاکره موشکی با دشمن نسخه می پیچند، دیروز مذاکره با تروریست های داعش در سوریه و قبل از آن مذاکره با تروریست های طالبان در افغانستان را تجویز می کردند. حد و مرز قدرت دفاعی کشور، "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه" است، لذا روشنفکرنماهایی که برای مذاکره موشکی بسترسازی می کنند، عملاً درصدد اِعمال محدودیت بر روی توان نظامی و دفاعی کشور هستند؛ در حالی که کم و کیف تهدیدهای دشمنان علیه ملت ایران هیچ حد و مرزی ندارد و دشمنان ملت ایران بدون توقف در حال افزایش قدرت تهاجمی خود هستند.

معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: برجام چنان ایران را در نظر دشمنان ضعیف کرده است که آنها به خود جرأت داده اند تا برای کاهش توان دفاعی ایران اسلامی فضولی کنند. پذیرش مذاکره موشکی ذهنیت نادرست دشمنان مبنی بر ضعف ایران را به اثبات خواهد رساند و آنها را نسبت به استمرار و حتی تشدید فشارها علیه ایران ترغیب خواهد نمود.

باقری در پایان تصریح کرد: زیاده خواهی غربی ها در موضوع هسته ای پس از برجام به جایی رسیده است که حتی دانشجوی ایرانی برای این که در یک موضوع پژوهش کند باید از آنها اجازه بگیرد. در شرایطی که دانشجوی ایرانی قبل از برجام برای کارهای علمی باید از استاد خود اجازه می گرفت؛ اما پس از برجام دانشجوی ایرانی برای انجام کارهای علمی به جای استاد باید از امریکا اجازه بگیرد! غربگرایان نمی توانند این ننگ را از خود بزدایند که با برجام ایران را از اوج پیشرفت در قرن بیست و یک به حضیض عقب ماندگی در قرون وسطی فرستادند.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>