کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
پنجشنبه, 16 آذر, 1396 - 13:00
تنظیمات: 
دعوت به مناظره
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

کواکبیان: اگر احمدی‌نژاد قرص روانگردان نخورده، او را دعوت به مناظره می‌کنم!
《دانشگاه ملایر، ۱۶ آذر》

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51624
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
کواکبیان: اگر احمدی‌نژاد قرص روانگردان نخورده، او را دعوت به مناظره می‌کنم! 《دانشگاه ملایر، ۱۶ آذر》