کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 20 آذر, 1396 - 05:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
رقص دردانشگاه نجف آبادبه بهانه روزدانشجو
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

در پی وقایع دور از شان دانشجویان دانشگاه نجف آباد در روز دانشجو، علی اکبر ولایتی رییس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی نامه‌ای به رئیس این دانشگاه ارسال کرد وبه وی تذکراتی داد.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51722
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
در پی وقایع دور از شان دانشجویان دانشگاه نجف آباد در روز دانشجو، علی اکبر ولایتی رییس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی نامه‌ای به رئیس این دانشگاه ارسال کرد وبه وی تذکراتی داد.