کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 22 آذر, 1396 - 07:00
تنظیمات: 
چرا توریست های خارجی آرایش ندارند؟
تیتر دوم: 
چرا توریست های خارجی آرایش ندارند؟
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

به راستی چرا؟

چی شد که این شد وضعمون؟؟؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51741
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
به راستی چرا؟ چی شد که این شد وضعمون؟؟؟