وجود حاشیه نشینان در اطراف شهر چابهار از لحاظ اجتماعی، فرهنگی ، آموزشی اقتصادی و رفاهی موجب مشکلات فراوانی برای مردم این منطقه شده است.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 21 آذر, 1396 - 12:22

به گزارش عمارنامه،  وجود حاشیه نشینان در اطراف شهر چابهار از لحاظ اجتماعی، فرهنگی ، آموزشی اقتصادی و رفاهی موجب مشکلات فراوانی برای مردم این منطقه شده است.به گفته مسئولان ، ۴۰ تا ۵۰هزار نفر از جمعیت ۹۰ تا ۱۰۰هزار نفری شهر چابهار در حاشیه زندگی می‌کنند که بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین یک شهر در کشور نسبت به جمعیت آن است.برخی به امید یافتن کار و درآمدی بهتربه منطقه آزاد مهاجرت کرده‌اند، و برخی از افراد فقیر و فاقد شناسنامه به دلیل نامعلوم در این مناطق زندگی میکنند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>