حضور سربازان مخفی رژیم مزدور صهیونیستی در میان مبارزان گروه های مقاومت فلسطینی.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 23 آذر, 1396 - 10:58

به گزارش عمارنامه،  یگان «مستعربین» ارتش رژیم صهیونیستی 5 جوان فلسطینی را در ورودی شهر «البیره» ربود و به مکانی نامعلوم منتقل کرد.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>