کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
وبلاگستان
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 14 آذر, 1392 - 10:09
تنظیمات: 
نام منبع: 
وبلاگستانحذر

همزمان با تحریم های اقتصادی «خارجی ها» و همزمان با جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی نامیدن های رهبری ، برخی از «داخلی ها» دست بکار شدند و جهاد آغاز کردند برای «حذف احمدی نژاد»!

آدرس سایت مقصد: 
http://hezr85.blog.ir/post/67
برجسته سازی تیتر ها: 
false