مردم «مشهد»، «بیرجند»، «ارومیه»، «اردبیل»، «اصفهان»، «شیراز» ، «یاسوج» و برخی شهرهای دیگر امروز با حضور عظیم خود در محکومیت آشوب‌گری‌های اخیر راهپیمایی کردند.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 14 دى, 1396 - 12:44

به گزارش عمارنامه، مردم «مشهد»، «بیرجند»، «ارومیه»، «اردبیل»، «اصفهان»، «شیراز» ، «یاسوج» و برخی شهرهای دیگر امروز با حضور عظیم خود در محکومیت آشوب‌گری‌های اخیر راهپیمایی کردند.

 

راهپیمایی مردم ارومیه علیه آشوبگرانراهپیمایی مردم ارومیه علیه آشوبگرانراهپیمایی مردم اصفهان علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم اصفهان علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم مشهد علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم مشهد علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم مشهد علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم مشهد علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم مشهد علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم مشهد علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم مشهد علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم مشهد علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم سبزوار علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم سبزوار علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم شیراز علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم شیراز علیه آشوب گرانخروش مردم مشهد علیه فتنه گران در حرم امام رضا (ع)خروش مردم مشهد علیه فتنه گران در حرم امام رضا (ع)خروش مردم مشهد علیه فتنه گران در حرم امام رضا (ع)خروش مردم مشهد علیه فتنه گران در حرم امام رضا (ع)راهپیمایی مردم اندیمشک علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم اندیمشک علیه آشوب گرانراهپیمایی مردم رامهرمز علیه  آشوبگرانراهپیمایی مردم رامهرمز علیه آشوبگران
 

منبع: مشرق

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>