کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 17 دى, 1396 - 00:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
احمدی نژاد و تیمش "سه کله پوک" هستند
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ملاک حال فعلی افراد است
آقای احمدی نژاد پاسخگو باشد که بین آقا و اسفندیار چه کسی را انتخاب میکند؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52052
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ملاک حال فعلی افراد است آقای احمدی نژاد پاسخگو باشد که بین آقا و اسفندیار چه کسی را انتخاب میکند؟