خاطرۀ شنیدنی علیرضا پناهیان از ساحل دریا از یک بنده شکور خدا.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 18 دى, 1396 - 20:00

به گزارش عمارنامه،  خاطرۀ شنیدنی علیرضا پناهیان از ساحل دریا از یک بنده شکور خدا.

 

 

 

 

کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>