کلید واژه ها: 
اغتشاش
ترامپ
خشونت
ضد انقلاب
دسته بندی: 
سیاسی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
لینکهای ویژه
دوشنبه, 18 دى, 1396 - 22:00
تنظیمات: 
پشت پرده اغتشاشات
تیتر دوم: 
فازبعدی سیاست تغییرنظام درایران چیست؟
نام منبع: 
عمارنامه

آمریکا به دنبال تغییر خشونت‌آمیز نظام در ایران نیست، بلکه می‌خواهد با تحریک واکنش از جانب جمهوری اسلامی، اروپا را برای منزوی کردن تهران با خود متحد کند.

آدرس سایت مقصد: 
https://www.mashreghnews.ir/news/817698/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آمریکا به دنبال تغییر خشونت‌آمیز نظام در ایران نیست، بلکه می‌خواهد با تحریک واکنش از جانب جمهوری اسلامی، اروپا را برای منزوی کردن تهران با خود متحد کند.