کلید واژه ها: 
حاج قاسم سلیمانی
دفاع مقدس
سالگرد
شهید کاظمی
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
ویژه های چهارتایی
سه شنبه, 19 دى, 1396 - 10:11
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
شاه‌کلید رشد معنوی شهید کاظمی+فیلم
نام منبع: 
عمارنامه

در گزارش تسنیم ضمن مطالعه زندگی‌نامه سردار شهید احمد کاظمی، روایاتی از خصوصیات شهید کاظمی را از نگاه سردار قاسم سلیمانی را بخوانید.

آدرس سایت مقصد: 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/19/1621367/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
در گزارش تسنیم ضمن مطالعه زندگی‌نامه سردار شهید احمد کاظمی، روایاتی از خصوصیات شهید کاظمی را از نگاه سردار قاسم سلیمانی را بخوانید.