دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم قم
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 19 دى, 1396 - 13:25

به گزارش عمارنامه،  دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم قم

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>