کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 19 دى, 1396 - 19:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
خاطره ای از هاشمی که معلوم شد ساختگی بوده!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

منوچهر محمدی تهیه کننده فیلم تبلیغاتی هاشمی گفته این خاطره زاییده ذهن من بود!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52076
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
منوچهر محمدی تهیه کننده فیلم تبلیغاتی هاشمی گفته این خاطره زاییده ذهن من بود!