کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 20 دى, 1396 - 01:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

میدونی چرا دیگه کسی به کسی نیس؟
هرکی به فکر خویش است ، کوسه به فکر ریش است

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52077
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
میدونی چرا دیگه کسی به کسی نیس؟ هرکی به فکر خویش است ، کوسه به فکر ریش است