کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 19 دى, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
سخنرانی رائفی پور علیه مسئولین
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

انقدر زمین خواری نکنید آخر زمین میخورتتون

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52080
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
انقدر زمین خواری نکنید آخر زمین میخورتتون