نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی صبح سه شنبه نوزدهم دی ماه نودو شش با حضور جمعی از مسئولین در سالن اجلاس سران برگزار شد.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 19 دى, 1396 - 20:00

به گزارش عمارنامه،  نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی صبح سه شنبه نوزدهم دی ماه نودو شش با حضور جمعی از مسئولین در سالن اجلاس سران برگزار شد.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>