تحلیلگران معتقدند برای آمریکایی‌ها برجام در وهله اول موضوعیت ندارد و از قبال برجام به دنبال هدف گذاری های دیگری به خصوص در محیط داخلی کشور هستند.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 20 دى, 1396 - 16:04

به گزارش عمارنامه،  همچنانکه مقامات آمریکایی نیز بارها گفته اند که برجام ابزاری برای چنگ اندازی به قدرت و نفوذ منطقه ای، صتعت موشک ای و دفاعی و عقب راندن کشور در حوزه حقوق بشری (دلخواه غرب) و نهایتا کمک به جریان غرب گرا در داخل ایران هست.


در راستای همین راهبرد روزنامه تندرو جامعه نیز نوشته است: "اعتراضات و مسائل بعد از آن مورد پایش اتحادیه اروپا و تروئیکای آن و همچنین محافل دنیای عرب نیز قرار گرفته است. به ویژه آن که قرار است این رخدادها با محوریت ملاحظات حقوق بشری در نشست آتی سران اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ظریف مورد بررسی قرار گیرد. بدون تردید، حفظ و نگهداشت ملاحظات حقوق بشری مي‌تواند بخشی از دلایل همراهی اتحادیه اروپا با ایران در حفظ برجام باشد."

گزارش این روزنامه اصلاح طلب می افزاید: "از طرف دیگر، در شرایطی که وضعیت حقوق بشر درعربستان بسیار ضعیف و نامطلوب است، ترامپ بر مشارکت واشنگتن با ریاض در مانع تراشی و چالش آفرینی علیه ایران در مسیر استفاده از مزایای پیش بینی شده در برجام تاکید کرده است. حتی بن سلمان ولیعهد ایران ستیز عربستان هشدار داده است که فتنه و نا آرامی منطقه را به داخل ایران باز مي‌گرداند. این در حالی است که اسرائیل نیز در این میان آتش بیاری خود را به واسطه همگرایی بیشتر آمریکا و بخشی از حکام عرب با آنان، افزوده است. در شرایطی که نوعی هم افزایی از سوی آمریکا، تروئیکای اروپایی، اسرائیل، سعودی و همپیمانان عرب آن علیه برجام در حال شکل گیری است، لازم است که مدیریت سیاسی در ایران مسائل بعد از نا آرامی اخیر از جمله مسئله زندانی شدن تعداد زیادی از معترضان و در مجموع نوع برخورد با این وقایع را دستمایه و بهانه ای برای آمریکا و متحدانش در جهت بی اعتبار سازی برجام نسازد.لا اقلمدیریت سیاسی کشور باید حساب معترضان را از اغتشاش گران جدا کند با این هدف که معترضان به آتش اغتشاش گران نسوزند و از آن مهم تر تلاش کند تا در چنین شرایطی از تکرار ماجراهایی چون کهریزک جلوگیری شود. از سوی دیگر، مدیریت سیاسی کشور باید به دنبال راه حلی منطقی و در راستای ضرورت های دموکراسی برای مطالبات معترضان گام بردارد تا از این بزنگاه و گردنه تاریخ ساز بتوان به سلامت عبور کرد. واقعیت آن است خطر خروج از برجام بیشتر از گذشته در کمین است و اگر حاکمیت نخواهد و یا به جهت دست بالای تندروها نتواند در نوع بر خورد خود با معترضان تجدید نظر کند، چه بسا که در این هم افزایی در حال شکل گیری، احتمال نقض و یا لغو برجام از سوی اعضای اروپایی 1+5 نیز تقویت شود."

 منبع: جهان

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>