کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 21 دى, 1396 - 15:45
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری
آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52086
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false