کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 21 دى, 1396 - 15:28
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

دولت خاتمی مستقیما به ۲۵۰ نفر حقوق میداد تا زیرآب اسلام را بزنند!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52089
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
دولت خاتمی مستقیما به ۲۵۰ نفر حقوق میداد تا زیرآب اسلام را بزنند!