کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 24 دى, 1396 - 13:15
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
ازغدی:مااشتباه کردیم حجاب رامحدودکردیم
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ما اشتباه کردیم حجاب صفر و صدی کردیم

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52127
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ما اشتباه کردیم حجاب صفر و صدی کردیم