کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 27 دى, 1396 - 00:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
پاسخ رائفی پور به سخنان روحانی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

حالا بحث سیاسی دارید و میخواید حواسا رو پرت کنید کاری به امام معصوم نداشته باشید بهترین موارد ورود زنان به ورزشگاه ها

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52146
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حالا بحث سیاسی دارید و میخواید حواسا رو پرت کنید کاری به امام معصوم نداشته باشید بهترین موارد ورود زنان به ورزشگاه ها