مجری برنامه حالا خورشید در بخشی از این برنامه، خاطره‌ جالبی از استخر و شنا کردن تعریف کرد.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 27 دى, 1396 - 20:00

به گزارش عمارنامه،  رضا رشیدپور مجری برنامه حالا خورشید، در بخشی از این برنامه خاطره جالبی از استخر رفتن به همراه شاگردانش تعریف کرد.

مهمان امروز برنامه حالا خورشید، نوجوان 13 ساله‌ای بود که باوجودمعلولیت در ناحیه دست و پا، از توانایی بالایی در شنا کردن برخوردار است. رشیدپور نیز با تعریف خاطره‌ای، توانایی شنا کردنش را با نوجوان 13 ساله مقایسه کرد.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>