کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 30 دى, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
فیلم سکه گرفتن بسیجی‌هادراغتشاشات!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

دیش ومیش / سکه گرفتن بسیجی ها لو رفت!!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52170
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
دیش ومیش / سکه گرفتن بسیجی ها لو رفت!!