کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 30 دى, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
توخیابون ازمردم دخترشونوخواستگاری‌کردیم!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

حداقل حقوق 5 تومن در ماه و یه خونه از خودش؟!!!!

یکی نیست بگه خودتون وضعیتتون چجوریه ، درآمدتون چقدره؟خونه دارید؟
اصلا الان رو بیخیال ، اول ازدواج چی داشتید؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52171
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حداقل حقوق 5 تومن در ماه و یه خونه از خودش؟!!!! یکی نیست بگه خودتون وضعیتتون چجوریه ، درآمدتون چقدره؟خونه دارید؟ اصلا الان رو بیخیال ، اول ازدواج چی داشتید؟