کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 2 بهمن, 1396 - 07:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
قدیم چی مد بود الان چی مد میشه
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

تیپ و قیافه آقایان و خانم‌ها در دهه شصت و هفتاد با تیپ و قیافه امروزی‌ها زمین تا آسمان فرق دارد.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52188
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
تیپ و قیافه آقایان و خانم‌ها در دهه شصت و هفتاد با تیپ و قیافه امروزی‌ها زمین تا آسمان فرق دارد.