رسانه های محلی ترکیه از شلیک ۴ راکت از خاک سوریه به شهر مرزی «کیلیس» ترکیه خبر داده که درپی آن چند منزل مسکونی آسیب دید و یک نفر نیز زخمی شد./ عکس: GettyImages
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 2 بهمن, 1396 - 15:16

به گزارش عمارنامه،  رسانه های محلی ترکیه از شلیک ۴ راکت از خاک سوریه به شهر مرزی «کیلیس» ترکیه خبر داده که درپی آن چند منزل مسکونی آسیب دید و یک نفر نیز زخمی شد./ عکس: GettyImages

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>