نیروهای ارتش ترکیه در عفرین تونل‌های نیروهای کرد در عفرین را کشف کردند.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 16 بهمن, 1396 - 23:00

به گزارش عمارنامه، نیروهای ارتش ترکیه در عفرین تونل‌های نیروهای کرد در عفرین را کشف کردند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>