ماجرای یکی از کرامات علامه امینی از زبان حجت الاسلام فاطمی نیا را مشاهده می نمایید.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 17 بهمن, 1396 - 05:00

به گزارش عمارنامه، ماجرای یکی از کرامات علامه امینی از زبان حجت الاسلام فاطمی نیا را مشاهده می نمایید.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>