کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 17 بهمن, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
ایران فاسد ترین کشور جهان است؟!
تیتر دوم: 
ایران فاسد ترین کشور جهان است؟!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

وقتی این همه تو سایت های پورنو میگردیم پس فساد تو جامعه ما بیشتر از بقیه کشور ها هستش دیگه!
نه عزیز جان فساد تو اون کشوریه که این فیلمارو میسازه نه اون کشوری که میبینه

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52369
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
وقتی این همه تو سایت های پورنو میگردیم پس فساد تو جامعه ما بیشتر از بقیه کشور ها هستش دیگه! نه عزیز جان فساد تو اون کشوریه که این فیلمارو میسازه نه اون کشوری که میبینه