«بازار قیصریه»، یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین بازارهای ایران است.«قیصریه» یا بازار«سلطانی» مهم‌ترین بازار اصفهان به شمار می‌آید که میدان نقش جهان را به میدان کهنه وصل می‌کند.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 17 بهمن, 1396 - 20:00

به گزارش عمارنامه،  «بازار قیصریه»، یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین بازارهای ایران است.«قیصریه» یا بازار«سلطانی» مهم‌ترین بازار اصفهان به شمار می‌آید که میدان نقش جهان را به میدان کهنه وصل می‌کند. در اطراف میدان نقش جهان و بازار قیصریه، فروشندگانی هستند که عتیقه جات و اشیاء قدیمی اصفهان را که رنگ و بویی از تاریخ و تمدن اصفهان دارند به فروش می رسانند، اشیایی که نشانی از روح هنردوستی اصفهانی ها دارد.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>