بازدید سعید جلیلی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب -کرمانشاه
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 18 بهمن, 1396 - 16:25

به گزارش عمارنامه،  بازدید سعید جلیلی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب -کرمانشاه

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>