کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 19 بهمن, 1396 - 15:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
دختری که بره بالای پست برق که...!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

وقتی یک نفر قبول کرده اینجا زندگی کنه باید طبق قوانین اون کشور زندگی کنه اگه نمیتونه کشورشو عوض کنه

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52389
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
وقتی یک نفر قبول کرده اینجا زندگی کنه باید طبق قوانین اون کشور زندگی کنه اگه نمیتونه کشورشو عوض کنه