کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 19 بهمن, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
سخنان رائفی پور درموردشفافیت اطلاعات
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مردم حق دارند بدانند نمایندگانشان به وعده هایشان عمل میکنند یا نه...

#شفافیت در مجلس و دولت

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52390
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مردم حق دارند بدانند نمایندگانشان به وعده هایشان عمل میکنند یا نه... #شفافیت در مجلس و دولت