کلید واژه ها: 
آیت الله خوانساری
اخلاق
اساتید حوزه
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
ویژه های چهارتایی
پنجشنبه, 19 بهمن, 1396 - 08:56
تنظیمات: 
ویژه نامه: استاد بزرگ اخلاق تهران، مرحوم حضرت آیت الله سید احمد خوانساری؛
تیتر دوم: 
گفتگوی جالب آیت‌الله خوانساری باعزرائیل
نام منبع: 
عمارنامه

آیت الله خوانساری فرمود: هروقت من شروع به خواندن کردم، شما هم شروع کنید.دکتر تعریف می کرد تا او شروع به خواندن سوره انعام کرد، چاقوی جراحی را روی شکمش گذاشته و دست به کار شدیم.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.jahannews.com/report/589671/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آیت الله خوانساری فرمود: هروقت من شروع به خواندن کردم، شما هم شروع کنید.دکتر تعریف می کرد تا او شروع به خواندن سوره انعام کرد، چاقوی جراحی را روی شکمش گذاشته و دست به کار شدیم.